Liczba odwiedzin strony: 23194 Osób na stronie: 1
 

Adwokaci i radcowie prawni. Gorazda,
Świstuń, Wątroba i wspólnicy

 
 
Adwokaci i radcowie prawni. Gorazda,
Świstuń, Wątroba i wspólnicy
 
pl. Szczepański 8
31-011 Kraków
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 47 poz. 315 - Szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r.) Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1  Przepisy ogólne §   1....
Monitor Polski 2004 Nr 12 poz. 196 - Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego (M.P. z dnia 12 marca 2004 r.) Na podstawie art. 14 6 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) ogłaszam, co następuje: W dniu 23 lutego 2004 r. kontyngent taryfowy numer 090182 ustanowiony rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z...